2022-09-21 06:22Pressemelding

Tusenlapper å spare i strøm på å kjøpe energieffektive hvitevarer

Med dagen høye strømpriser kan det bli dyrt å kun jakte på laveste pris når du kjøper hvitevarer og andre produkter som bruker mye strøm, viser fersk studie fra Prisjakt og Strøm.no.

Forskjellen i strømforbruk, på en energieffektiv og mindre energieffektiv maskin, kan utgjøre over 5.000 kroner i årlige strømutgifter på én enkelt husholdningsmaskin, avhengig av hvilken strømregion du bor i, og avhengig av om maskinen brukes med eco-program eller kjøres på et annet vaske- eller tørkeprogram, viser den omfattende studien.

-Vi har aldri tidligere sett at energieffektivitet har vært en så stor del av kjøpsbeslutningen. Kjøpsinteressen for energieffektive hvitevarer i netthandelen har skutt i været det siste året, og økt med 36 prosent sammenlignet med fjoråret. Det er klokt, og kan gi store besparelser på strømregningen, forteller Norgessjef Christofer Reina i pris- og produktsammenligningstjenesten Prisjakt.

Sammen med strømsammenligningstjenesten Strøm.no har han beregnet hva nordmenn kan spare i strømutgifter ved å velge et produkt med god fremfor dårligere energimerking, basert på hvor i landet man bor.

Store forskjeller – mye å spare

Studien, som tar for seg 100 produkter i kategoriene oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler, kombiskap og PC-skjermer, viser store forskjeller i energiforbruk avhengig av maskinens energiklasse. Enda større blir de regionale forskjellene når man tar utgangspunkt i ulike strømpriser for innbyggere i de seks norske strømprisregionene.

-Studien viser at forbrukerne i disse tider må tenke enda klokere enn vanlig når de kjøper husholdningsmaskiner som bruker mye strøm. Det holder ikke bare å jakte på de beste priskuppene;  det er viktigere enn noen gang å tenke energieffektivitet i kjøpsbeslutningene, spesielt siden strømprisene fortsatt er på vei opp. Og selv om produkter med god energimerking generelt er dyrere enn maskiner i lavere energiklasser, er det fullt mulig å finne energieffektive produkter som både er rimelige i pris og gir betydelige strømbesparelser, sier Christoffer Reina.

Tre ganger så dyrt
Her er noen funn fra studien:

  • I region SørØst- og SørVest-Norge er det tre ganger dyrt å bruke slike produkter som i Nord-Troms og Finnmark, uavhengig av om maskinene kjøres på eco-program eller andre vaskeprogram. Eksempelvis koster det i snitt 249 kroner i året (strøm) å bruke en tørketrommel med energimerking A og B helt i nord, mens tilsvarende sum i region Sør-Øst er 746 kroner.
  • På vaskemaskiner med god energimerking og eco-mode kan man spare opptil 27 prosent i strømforbruk, sammenlignet med om du vasker på auto-mode. På oppvaskmaskiner kan det skille hele 36 prosent i energiforbruk mellom programmene eco og auto, uansett om maskinen har en god eller dårlig energiklasse.
  • Ett eksempel: Kombiskapet Siemens KG39EAWCA (pris: 8.499/energimerking C) forbruker 168 KwH per år. En annen, tilsvarende modell – Siemens KI86VNSFO  (pris: 8.447/energimerking  F) forbruker hele 282 KwH per år. Den noe dyrere modellen gir altså en strømbesparelse på 114 KwH per år. Den dyreste maskinen gir dermed over 500 kroner i sparte strømutgifter i den dyreste strømregionen, SørVest-Norge.

-Hva slags vaskeprogram du velger for oppvask og klær kan også få store konsekvenser på strømregningen i løpet av et år, sier Kim Arne Hammerstad hos Strøm.no.

-Når vi vet at de fleste husstander bruker mange slike maskiner daglig og ukentlig, er det fullt mulig å halvere de årlige strømkostnadene på disse husholdningsproduktene hvis de brukes på det minst energikrevende programmet eco – helt uavhengig av hvilken strømregion du bor i. Mange unnlater å bruke eco-programmet fordi det tar mye lenger tid enn de andre programmene. Da er det greit å vite at auto-programmet eller andre vaskeprogrammer kan bruke opptil 86 prosent mer energi enn eco, sier Hammerstad.

Tabell: Strømkostnad per år for å bruke populære maskiner i hjemmet, fordelt på landsdeler:

Mer informasjon om studien, bakgrunnstall for utregningene og flere eksempler, finner du her

Tre tips til deg som skal kjøpe husholdningsmaskiner med høyt strømforbruk:

  1. Bestem først behov og budsjett: Bestem hva slags maskin du trenger til ditt bruk? Det finnes flere modeller innenfor ditt budsjett, som kan oppfylle ditt behov.
  2. Ikke se deg blind på rabatter og gode priser: De billigste maskinene er ofte de som trekker mest strøm.
  3. Gjør researchjobben grundig før du handler: Det finnes pris- og produktsammenligningstjenester med søkefiltre for produktenes ønskede egenskaper, energiklasse, strømforbruk og pris.


Om studien:
Prisjakt har samlet inn informasjon over hvor mye energi (KwH) utvalgte produkter i fem varekategorier bruker i snitt på ett år, avhengig av produktets energiklasse. For hver kategori har man sett på det gjennomsnittlige energiforbruket blant de ti mest populære (mest søkte) modellene i hver kategori med en god energimerking sammenlignet med de 10 mest populære modellene med dårligere energimerking. I studien inngår totalt 100 produkter, i varekategoriene vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner, frysere og PC-skjermer. Ingen av produsentene har hatt mulighet til å påvirke studien – all informasjon om hvert produkt finnes åpent og tilgjengelig for forbrukeren på produsentenes og utsalgsstedenes nettsider.

For å beregne kostnaden på hver enkelt maskin, i hver enkelt strømregion, har Strøm.no tatt utgangspris i strømprisen for de fem strømregionene: Sørøst-Norge, Sørvest-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge og Vest-Norge (Nord-Troms og Finnmark er en del av region Nord-Norge, men er i tillegg til mva-fritak også fritatt for forbruksavgift).

Beregningene er gjort ut ifra gjennomsnittlig strømpris fra de siste tre månedene. Spotprisene er inkludert mva (med unntak av region Nord-Norge.) Dog er prisene ikke inkludert forbruksavgift og Enova-tilskudd (totalt cirka 17 øre). Dette sjablongbeløpet – på 1.50 kroner – er lagt på toppen, og skal dekke strømselskapenes påslag, samt de nevnte avgiftene som kommer i tillegg til mva. Her er det imidlertid mange prismodeller ute og går, så det tas derfor forbehold om at det kan være variasjoner i hver enkelt region for hver enkelt husstands individuelle strømavtale. Nettleie/strømstøtte fra staten er ikke en del av regnestykket.


Om Om Prisjakt

Prisjakt.no er Norges største pris- og produktsammenligningstjeneste, og hjelper nordmenn til å handle smartere gjennom å finne riktig produkt til rett pris. Hver måned hjelper Prisjakt.no nær to millioner nordmenn å sammenligne priser og produkter. Prisjakt.no er landets eneste, uavhengige pris- og produktsammenligningstjeneste, og leverandører og butikker kan ikke betale for rangering eller bestemme hvilke produkter som skal prissjekkes. Prisjakt.no er eiet av Schibsted Media Group, og tjenesten er tilgjengelig i ytterligere syv land.

Kontaktpersoner

Christoffer Reina
Norgessjef
Christoffer Reina

Relatert media